Informace o II. kole přijímacího řízení pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou najdete zde.