Informace pro II. kolo přijímacího řízení pro tříleté obory vzdělávání s výučním listem najdete zde.