Přijímání ke vzdělávání ve střední škole probíhá v souladu s § 59 až 64 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT ČR č.353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Podrobné informace naleznete v souborech .pdf na následujících odkazech: