Ředitelka Střední průmyslové školy, Tachov, Světce 1 zveřejňuje na základě vyhlášky MŠMT ČR č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ze dne 27. 4. 2020

INFORMACE PRO ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ O ZPŮSOBU HODNOCENÍ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

I. Postup pro závěrečné hodnocení žáků s výjimkou žáků posledních ročníků:

 1. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení zohlední:
  • Podklady pro hodnocení získané v době osobní přítomnosti žáků ve škole, tj. do 11. 3.
  • Podpůrně podklady pro hodnocení získané při vzdělávání na dálku.
  • Podpůrně také podklady získané po dílčím nástupu žáků do škol (červen 2020).
  • Podpůrně také hodnocení výsledků žáka za 1. pololetí šk. roku.
 2. Za období VND se zohlední:
  • Snaha žáků o pravidelnou práci a odevzdávání úkolů a výstupů.
  • Samostatná práce žáků a samostudium a jejich výsledky.
  • Zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi – pro hodnocení ICT.
 3. Do hodnocení předmětu učební praxe u 2. a 3. ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou nebude započteno hodnocení z odborné praxe.
  1. Konání odborné praxe je pro školní rok 2019/2020 ZRUŠENO.
 4. Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny do 10. 3. 2020 včetně. Bude vyřešeno jejich omluvení (§ 22 ŠZ).
 5. Kontrola docházky žáků v období po 1. červnu bude podpůrným podkladem k hodnocení žáka – viz II/2 , první řádek. Docházka bude evidována. Stále platí § 22 ŠZ  – omluvení nepřítomnosti žáka ve škole.

II. Specifika hodnocení s výjimkou žáků posledních ročníků:

 1. Uzavření hodnocení za první pololetí v náhradním termínu:
  • Budou stanoveny náhradní termíny hodnocení tak, aby hodnocení proběhlo nejpozději do konce června 2020. Pokud se žák omluví, bude mu stanoven další náhradní termín v rámci limitu do 30.6.. Jestliže není možné žáka hodnotit ani v tomto termínu, žák bude „nehodnocen“. Pokud se žák zkoušky nezúčastnil a neomluvil se, bude hodnocen stupněm „nedostatečný“. K hodnocení za 1. pololetí se přihlíží při hodnocení žáka za 2. pololetí.

III. Hodnocení žáků posledních ročníků konajících ZZ nebo MZ:

 1. Při hodnocení žáků se použijí ustanovení:
  • Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení zohlední:
   • Podklady pro hodnocení získané v době osobní přítomnosti žáků ve škole, tj. do 11. 3. Podpůrně podklady pro hodnocení získané při vzdělávání na dálku.
   • Podpůrně také hodnocení výsledků žáka za 1. pololetí šk. roku.
   • V odůvodněných případech také podklady získané při přípravě žáků k ZZ a MZ.
  • Za období VND se zohlední:
   • Snaha žáků o pravidelnou práci a odevzdávání úkolů a výstupů.
   • Samostatná práce žáků a samostudium a jejich výsledky.
   • Zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi – pro hodnocení ICT.

Kontrola docházky žáků v období po 11. květnu bude podpůrným podkladem k hodnocení žáka. Docházka bude evidována.

 1. Zákon č. 135/2020 Sb. umožňuje vykonání závěrečné zkoušky nebo maturitní zkoušky všem žákům, kteří jsou přihlášeni k MZ nebo jsou v posledním ročníku oborů vzdělání s výučním listem.
  Ročník tedy formálně ukončí všichni a bude záležet, zda úspěšným nebo neúspěšným vykonáním ZZ nebo MZ.

IV. Závěr

Další postupy, které uvádí vyhláška MŠMT č. 211/20020 Sb. a specifické případy řeší ředitelka školy z moci úřední nebo na žádost žáka nebo zákonného zástupce žáka.

V Tachově, Světcích 4. května 2020