MATURITNÍ ZKOUŠKA 2021

 

Zkušební předměty společné části MZ

(§ 78 ŠZ)

I. Společná část MZ se skládá ze 2 povinných zkoušek:

  1. Český jazyk a literatura – didaktický test
  2. Cizí jazyk nebo matematika – didaktický test

II. V rámci společné části MZ může žák dále konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky stanovené ředitelem školy.

 

Zkušební předměty profilové části MZ

(§ 79 ŠZ)

I. Profilová část MZ se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části MZ zvolil cizí jazyk, také ze zkoušky z tohoto cizího jazyka. Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební komisí.

 

II. Profilová část se dále koná ze 2 – 3 povinných zkoušek, které stanoví školní vzdělávací program pro jednotlivé obory vzdělání.

 

III. V rámci profilové části MZ může žák konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy.

Podrobné informace budou zveřejněny v termínech stanovených právními předpisy.

Český jazyk

 

Společná část

Didaktický test

Termín: 3.5.-7.5.2021.
Zadání: Katalog požadavků je na webu: www.cermat.cz.
Délka zkoušky: 75. min.
Kritéria hodnocení: Budou zveřejněna MŠMT do 31.3.2021.

 

Profilová část

Písemná zkouška

Termín: 20.4.2021 od 8 hod.
Zadání: Výběr ze čtyř zadání. Délka minimálně 250 slov.
Délka zkoušky: 120. min.
Pomůcky: Pravidla českého pravopisu.
Kritéria hodnocení: Budou zveřejněna před zkouškou.

 

Ústní zkouška

Termín: 17.5.-21.5.2021.
Zadání: Losování jednoho pracovního listu z minimálně dvaceti pracovních listů dle odevzdaného seznamu četby. Seznam žák odevzdá nejdéle do 31.3.2021. V opačném případě losuje ze všech 73 pracovních listů dle seznamu četby k maturitě 2020/21.
Délka zkoušky: 20 min příprava + 15 min zkouška.
Kritéria hodnocení: Budou zveřejněna před zkouškou.

 

Cizí jazyk (NJ, AJ)

 

Společná část

Didaktický test

Termín: 3.5.-7.5.2021.
Zadání: Katalog požadavků je na webu: www.cermat.cz.
Délka zkoušky: 100 min, z toho 40 min poslechová část a 60 min část ověřující čtení a jazykové schopnosti a dovednosti.
Kritéria hodnocení: Budou zveřejněna MŠMT do 31.3.2021.

 

Profilová část

Písemná zkouška

Termín: 14.4.2021 od 8 hod.
Zadání: Výběr z jednoho zadání. Délka minimálně 200 slov.
Délka zkoušky: 75. min.
Pomůcky: Překladový slovník.
Kritéria hodnocení: Budou zveřejněna před zkouškou.

 

Ústní zkouška

Termín: 17.5.-21.5.2021.
Zadání: Losování jednoho pracovního listu z minimálně dvaceti pracovních listů dle zveřejněných témat.
Délka zkoušky: 20 min příprava + 15 min zkouška.
Kritéria hodnocení: Budou zveřejněna před zkouškou.

 

Matematika

 

Didaktický test

Termín: 3.5.-7.5.2021.
Zadání: Katalog požadavků je na webu: www.cermat.cz.
Délka zkoušky: 120. min.
Pomůcky: Rýsovací potřeby, matematické tabulky pro střední školy, kalkulačka bez možnosti grafického znázornění funkcí nebo výpočtu kořenů rovnic.
Kritéria hodnocení: Budou zveřejněna MŠMT do 31.3.2021.