CATIA – 3D modelování, CAD/CAM, soustružení a frézování

V moderních učebních prostorách naší školy se uskutečnilo školení technologií soustružení a frézování v programu CATIA. Program je světovou špičkou v oblasti CAD/CAM/CAE technologií. CATIA pokrývá oblasti konstruování a vývoje výrobku, práce ve 3D založené na jednotné databázi, provázanosti na PLM systémy, podpory výroby bez výkresu, zajištění spolupráce v týmech a optimalizaci technologických procesů. Designéři, konstruktéři, technologové a všichni spolupracovníci si mohou výrobek lépe představit a přesně definovat.

3D tisk

Ing. Pavel Žlábek, Ph.D., ředitel laboratoří RTI v Plzni, uvítal možnost spolupráce s naší školou při akci 3D TISK KOVŮ. Student a spolupracovník RTI , který se chystal na stáž do USA, zhotovil na 3D tiskárně kovů v RTI v Plzni produkt vymodelovaný naší žákyní Petrou Krebsovou – PODKOVA PRO ŠTĚSTÍ. Ocenili snahu naší žákyně se tímto tématem zabývat a prezentovat svoji práci na Technické olympiádě Plzeňského kraje a u maturity formou MATURITNÍ PRÁCE.