Hlavní cíl projektu:

Zpřístupnit a zatraktivnit problematiku výzkumu a vývoje (VaV) ve strojním inženýrstvím co nejširšímu počtu potenciálních zájemců, zejména talentovaným a motivovaným dětem a mládeži, a vzdělat výzkumné a vývojové pracovníky, jak popularizovat výsledky své práce.

Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 V rámci projektu svým žákům umožní :

KA 01

  • zavádění angličtiny do výuky vybraných odborných předmětů metodou CLIL.
  • jak rozumět robotům – metodika výuky a vedení kroužku robotiky

KA 03

  • Badatelský den – ukázky zajímavých technických modelů, aplikací a experimentů – 21.11.2014 od 9.00

KA 05

  • technické kroužky pro žáky školy i ZŠ –  „Výpočty pomocí počítače“, „Robotika a elektronika“, Strojírenská automatizace, „Řízení jakosti“, Programování CNC strojů a tvorba výrobní dokumentace “.
  • Burza nápadů – soutěž o nejlepší žákovskou práci (SOČ)

KA 06

  • tématické exkurze do zahraničních i domácích firem
  • účast na dnech otevřených dveří v laboratořích ZČU a COMTES  FHT