Délka studia :           3 roky

Výstup            :           závěrečná zkouška

Profil absolventa:

 • ovládá práce na soustruhu, frézce, brusce a vrtačce
 • navrhuje základní výrobní postupy pro výrobu strojních součástí
 • samostatně provádí nastavení, obsluhu a údržbu základních obráběcích strojů

(soustruh, frézka, bruska, vrtačka)

 • umí obsluhovat a řídit základní proces obrábění na CNC strojích
 • kontroluje a měří obrobky
 • ošetřuje běžné pracovní nástroje
 • je připraven jako univerzální obráběč s širokou profilací

V průběhu 2. a 3. ročníku se žáci seznamují se základy programování a obsluhou soustruhu

nebo frézky s řízením CNC, nejen po stránce teoretické, ale především praktické.

Vědomosti si žáci prohlubují formou exkurzí, návštěv na odborných veletrzích (Brno)

a zejména vlastní prací u strojírenských firem – FORMY Tachov, BHS CORRUGATED Tachov, KERMI Stříbro, KOVOPLAN Planá, DUKE Abrahám Tachov, GRAMMER CZ Tachov, technické pružiny SCHERDEL Bor – vysočany a další podle zájmu žáka.

Velkou výhodou je nabídka praxe a zaměstnání v místě bydliště – Tachov, Staré Sedliště, Planá, Chodová Planá, Stříbro.

Závěrečné zkoušky se realizují podle Jednotného zadání, které zpracoval Národní ústav odborného vzdělávání pro ČR.

Žáci mohou získat prospěchové stipendium a odměnu za úspěšné ukončení studia.

Ve 3. ročníku svářečský průkaz, osvědčení o absolvování kurzu svařování plastů a oprávnění k obsluze vysokozdvižných vozíků.

Požadujeme potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.

Určeno pro :

 • žáky s ukončenou povinnou školní docházkou

 

Možnost dalšího uplatnění :

 • nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou
 • podnikání v oboru
 • rekvalifikace v příbuzných oborech
 • přesup na obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou  23-41-M/01 Strojírenství