Informace o projektu

I.   Název projektu:

 • Pokračujeme ve společném vzdělávání

II.  Žadatel:

 • Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1
 • Světce 1, 347 01 Tachov
 • příspěvková organizace Plzeňského kraje.

III. Partneři projektu:

 • Young Company of Practice – Youcomp e.v. Paul-Engel-Str. 1, D-92729 Weiherhammer středisko pro praktickou výuku.
 • Europa Berufsschule, Weiden Stockerhutweg 52, 92637 Weiden i.d. OPf. státní škola.

IV. Termín konání projektu:

 • 3. 9. 2012 – 30. 6. 2013

V.  Počty předpokládaných účastníků z české a německé strany:

 • Při žákovských aktivitách bude  12- 15 žáků z každé země.
 • Při výměnách pedagogů bude 6 – 7 účastníků z každé země .

VI.  Popis aktivit a rozsah projektu:

 • Projekt je zaměřen na přeshraniční výměny žáků partnerských středních škol, při kterých budou organizovány kurzy pro získávání a zvyšování odborných dovedností a kvalifikací a jazykové kurzy.
 • Doplňkovými aktivitami jsou exkurze do výrobních podniků a poznávací akce v nejbližším okolí spolupracujících škol.
 • Neformálním způsobem budou rozvíjeny vzájemné sociálně kulturní vztahy a posílena informovanost žáků o systémech vzdělávání obou zemí.
 • Zásadní je rozvíjení jazykových znalostí – českého a německého jazyka, v obecné i odborné rovině.
 • Součástí jsou také výměny pedagogických pracovníků škol, při kterých budou konzultovány společné vzdělávací programy.
 • Projekt bude dále rozvíjet již existující výborné vztahy mezi partnery.
 • Aktivity projektu budou rovnoměrně probíhat na obou stranách hranice.
 • Projekt byl společně připraven zástupci všech partnerů a bude také společně realizován.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 – ČR-BA – dispoziční fond.

Výstup projektu: