1.ročník

Škola žákům půjčuje učebnice  na všeobecně vzdělávají předměty:

 • Soukal J.: Čítanka pro tříleté učební obory [SPN]
 • Kvítková N.: Čeština pro učební obory [SPN]
 • Denglerová D. a kolektiv: Společenské vědy pro středné školy 1. Díl [Didaktis]
 • Tkadlečková C., Tlustý P.: Genau 1- Němčina pro SOŠ a učiliště (učebnice a pracovní sešit) [Klett]
 • Tkadlečková C.: Chill out 1 [Klett]
 • Kvasničková D.: Základy ekologie [SPN]
 • Barták J.: Matematika 1 [SPN]
 • Řešátko M.: Fyzika 1.díl [SPN]

Žáci si kupují učebnice na odborné předměty:

 • Berka Š.: Elektrotechnická schémata a zapojení 1 [Ben]
 • ostatní učebnice dle domluvy s vyučujícím

2.ročník

Škola žákům půjčuje učebnice  na všeobecně vzdělávají předměty:

 • Soukal J.: Čítanka pro tříleté učební obory [SPN]
 • Hausenblas O.: Čeština pro učně [Fortuna]
 • Hausenblas O.: Čeština pro učně- Zásobník cvičení [Fortuna]
 • Dobešová L. a kolektiv: Společenské vědy pro středné školy 2. Díl [Didaktis]
 • Tkadlečková C., Tlustý P.: Genau 2- Němčina pro SOŠ a učiliště (učebnice a pracovní sešit) [Klett]
 • Tkadlečková C.: Chill out 1 [Klett]
 • Barták J.: Matematika 1 [SPN]
 • Barták J.: Matematika 2 [SPN]
 • Řešátko M.: Fyzika 2.díl [SPN]

Žáci si kupují učebnice na odborné předměty:

 • Berka Š.: Elektrotechnická schémata a zapojení 1 [Ben]
 • ostatní učebnice dle domluvy s vyučujícím

3.ročník

Škola žákům půjčuje učebnice  na všeobecně vzdělávají předměty:

 • Soukal J.: Čítanka pro tříleté učební obory [SPN]
 • Kvítková N.: Čeština pro učební obory [SPN]
 • Dudák Vl.: Občanská nauka pro SOU 3 [SPN]
 • Dobešová L. a kolektiv: Společenské vědy pro středné školy 3. Díl [Didaktis]
 • Tkadlečková C., Tlustý P.: Genau 2- Němčina pro SOŠ a učiliště (učebnice a pracovní sešit) [Klett]
 • Tkadlečková C.: Chill out 1 [Klett]
 • Barták J.: Matematika 3 [SPN]

Žáci si kupují učebnice na odborné předměty:

 • Berka Š.: Elektrotechnická schémata a zapojení 1 [Ben]
 • ostatní učebnice dle domluvy s vyučujícím