PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Podle Vyhlášky MŠMT ČR č. 177/ 2009 Sb.

 

Školní rok: 2020/2021
Obor vzdělání: 18–20–M/01 Informační technologie
ŠVP: Aplikované informační technologie
Druh zkoušky: Ústní zkouška
Název zkoušky: Aplikační software

 

Časová dotace zkoušky:

Žák si vylosuje z 25 připravených otázek, délka přípravy 15 minut, délka zkoušení 15 minut.

Povolené pomůcky:

Grafické tištěné podklady dodané zkoušejícím, papír, tužka.

Kritéria hodnocení:

Samostatnost projevu, úplnost a správnost odpovědi, reakce na doplňující otázky zkoušejícího, odborné vyjadřování, logická návaznost jednotlivých částí odpovědí, využití znalostí z praxe.

Způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušky:

Závěrečné ústní vyhodnocení.

Zkoušející, přísedící:

Aplikační software – Ing. Václav Strych, Ing. Roman Bartoš
 

Maturitní témata pro ústní zkoušku z aplikačního software pro školní rok 2020/2021.

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie

 1. MS Excel, MS Word a jejich funkce
 2. Skriptovací jazyk VBA
 3. Relační databáze, SQL jazyk – select, insert, update, delete
 4. ERP systémy, CRM systémy
 5. Virtualizace
 6. Zabezpečená komunikace – principy a technologie, elektronický podpis a časové razítko
 7. Cloudové služby
 8. Administrační nástroje OS Windows, příkazová řádka
 9. Verzovací nástroje na podporu vývoje software, systémy uživatelské podpory
 10. Tvorba webových stránek
 11. Síťové služby, aktivní prvky sítě, síťové protokoly
 12. Textové soubory určené pro výměnu dat (CSV, XML)
 13. Rastrová grafika, rastr, pixel, bitová hloubka, rozlišení, poměry stran, výhody a nevýhody rastrové grafiky, kompresní a nekompresní formáty
 14. Vektorová grafika, Bezierovy křivky, 2D a 3D grafika, renderování
 15. Barevné systémy – míchání barev, jejich použití, jas, kontrast
 16. Video – charakteristika, snímková frekvence, prokládání, poměry stran, datový tok, rozlišení – systémy PAL, SECAM a HDTV
 17. Multimediální kontejnery, kodeky, kompresní a nekompresní formáty
 18. Zvuk – charakteristika, zvukové formáty, komprese
 19. Fotoaparáty, dělení fotoaparátů, snímače, citlivost, clona, expozice
 20. Autorský zákon, organizace BSA, OSA, licence
 21. Typografie, fonty, kódování textu
 22. Typy počítačových skříní, typy přenosných počítačů – popis, přední a zadní stěna stolního počítače
 23. Základní deska, procesory – popis, typy procesorů, historie procesorů, výkon.
 24. Napájecí zdroje, desky ATX
 25. Sběrnice, Setup, BIOS
 26. Vnitřní paměti – RAM, ROM, CMOS; druhy pamětí RAM a jejich charakteristika
 27. Pevný disk – charakteristika, princip zápisu a čtení
 28. Rozšiřující karty – charakteristika
 29. Optické disky – charakteristika, dělení, zápis a čtení
 30. Zobrazovací zařízení, periferní zařízení, modemy