PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Podle Vyhlášky MŠMT ČR č. 177/ 2009 Sb.

 

Školní rok:
Obor vzdělání: 18–20–M/01 Informační technologie
ŠVP: Aplikované informační technologie
Druh zkoušky: Ústní zkouška
Název zkoušky: Aplikační software

 

Časová dotace zkoušky:

Žák si vylosuje z 25 připravených otázek, délka přípravy 15 minut, délka zkoušení 15 minut.

Povolené pomůcky:

Grafické tištěné podklady dodané zkoušejícím, papír, tužka.

Kritéria hodnocení:

Samostatnost projevu, úplnost a správnost odpovědi, reakce na doplňující otázky zkoušejícího, odborné vyjadřování, logická návaznost jednotlivých částí odpovědí, využití znalostí z praxe.

Způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušky:

Závěrečné ústní vyhodnocení.

Zkoušející, přísedící:

Aplikační software – Ing. Václav Strych, Ing. Roman Bartoš

Maturitní témata pro ústní zkoušku z aplikačního software.

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie

 1. MS Excel, MS Word a jejich funkce
 2. Skriptovací jazyk VBA
 3. Relační databáze, SQL jazyk – select, insert, update, delete
 4. ERP systémy, CRM systémy
 5. Virtualizace
 6. Zabezpečená komunikace – principy a technologie, elektronický podpis a časové razítko
 7. Cloudové služby
 8. Administrační nástroje OS Windows, příkazová řádka
 9. Verzovací nástroje na podporu vývoje software, systémy uživatelské podpory
 10. Tvorba webových stránek
 11. Síťové služby, aktivní prvky sítě, síťové protokoly
 12. Textové soubory určené pro výměnu dat (CSV, XML)
 13. Rastrová grafika, rastr, pixel, bitová hloubka, rozlišení, poměry stran, výhody a nevýhody rastrové grafiky, kompresní a nekompresní formáty
 14. Vektorová grafika, 2D a 3D grafika, renderování
 15. Barevné systémy – míchání barev, jejich použití, jas, kontrast
 16. Video – charakteristika, snímková frekvence, poměry stran, datový tok, rozlišení, multimediální kontejnery, kodeky, kompresní formáty
 17. Fotoaparáty, dělení fotoaparátů, snímače, citlivost, clona, expozice
 18. Autorský zákon, organizace BSA, OSA, licence
 19. Typografie, fonty, kódování textu
 20. Typy počítačových skříní, typy přenosných počítačů – popis, přední a zadní stěna stolního počítače
 21. Základní deska, procesory – popis, typy procesorů, historie procesorů, výkon.
 22. Napájecí zdroj, přepěťová ochrana, záložní zdroj
 23. Sběrnice, program Setup, BIOS
 24. Vnitřní paměti – RAM, ROM, CMOS; druhy pamětí RAM a jejich charakteristika
 25. Pevný disk – charakteristika, princip zápisu a čtení
 26. Rozšiřující karty – charakteristika
 27. Optické disky – charakteristika, dělení, zápis a čtení
 28. Zobrazovací zařízení, periferní zařízení
 29. Připojení k internetu – možnosti připojení, poskytovatelé, agregace, FUP