1.ročník

Škola žákům půjčuje učebnice  na všeobecně vzdělávají předměty:

 • Soukal J.: Čítanka pro tříleté učební obory [SPN]
 • Kvítková N.: Čeština pro učební obory [SPN]
 • Denglerová D. a kolektiv: Společenské vědy pro středné školy 1. Díl [Didaktis]
 • Tkadlečková C., Tlustý P.: Genau 1- Němčina pro SOŠ a učiliště (učebnice a pracovní sešit) [Klett]
 • Tkadlečková C.: Chill out 1 [Klett]
 • Kvasničková D.: Základy ekologie [SPN]
 • Barták J.: Matematika 1 [SPN]
 • Řešátko M.: Fyzika 1.díl [SPN]

Škola žákům půjčuje učebnice na odborné předměty:

 • Doleček J., Holoubek Z.: Strojnictví 1 [SNTL]
 • Fischer U. a kolektiv: Základy strojírenství [Sobotáles]
 • Bothe O.: Strojírenská technologie 1 [SNTL]
 • Vávra P., Leinveber J.: Strojírenské tabulky pro SOU [SNTL]
 • Fialová D., Gradek Vl.: Zámečnické práce a údržba 1.díl [Parta]

Škola doporučuje žákům koupit učebnici:

 • Dillinger J. a kolektiv: Moderní strojírenství pro školu i praxi [Sobotáles]

2.ročník

Škola žákům půjčuje učebnice  na všeobecně vzdělávají předměty:

 • Soukal J.: Čítanka pro tříleté učební obory [SPN]
 • Hausenblas O.: Čeština pro učně [Fortuna]
 • Hausenblas O.: Čeština pro učně- Zásobník cvičení [Fortuna]
 • Dobešová L. a kolektiv: Společenské vědy pro středné školy 2. Díl [Didaktis]
 • Tkadlečková C., Tlustý P.: Genau 2- Němčina pro SOŠ a učiliště (učebnice a pracovní sešit) [Klett]
 • Tkadlečková C.: Chill out 1 [Klett]
 • Barták J.: Matematika 1 [SPN]
 • Barták J.: Matematika 2 [SPN]
 • Řešátko M.: Fyzika 2.díl [SPN]

Škola žákům půjčuje učebnice na odborné předměty:

 • Mičkal K.: Strojnictví [Sobotáles]
 • Fischer U. a kolektiv: Základy strojnictví [Sobotáles]
 • Bothe O.: Strojírenská technologie 2 [SNTL]
 • Vávra P., Leinveber J.: Strojírenské tabulky pro SOU [SNTL]
 • Leinveber J., švercl J.: Technické kreslení- technická dokumentace [Albra]
 • Dobešová L. a kolektiv: Společenské vědy pro středné školy 3. Díl [Didaktis]

Škola doporučuje žákům koupit učebnici:

 • Dillinger J. a kolektiv: Moderní strojírenství pro školu i praxi [Sobotáles]

3.ročník

Škola žákům půjčuje učebnice  na všeobecně vzdělávají předměty:

 • Soukal J.: Čítanka pro tříleté učební obory [SPN]
 • Kvítková N.: Čeština pro učební obory [SPN]
 • Dudák Vl.: Občanská nauka pro SOU 3 [SPN]
 • Tkadlečková C., Tlustý P.: Genau 2- Němčina pro SOŠ a učiliště (učebnice a pracovní sešit) [Klett]
 • Tkadlečková C.: Chill out 1 [Klett]
 • Barták J.: Matematika 3 [SPN]

Škola žákům půjčuje učebnice na odborné předměty:

 • Vávra P., Leinveber J.: Strojírenské tabulky pro SOU [SNTL]
 • Leinveber J., švercl J.: Technické kreslení- technická dokumentace [Albra]

Škola doporučuje žákům koupit učebnici:

 • Dillinger J. a kolektiv: Moderní strojírenství pro školu i praxi [Sobotáles]