Technická olympiáda PK 2021

Již poosmé se uskutečnila kolektivní soutěž Technická olympiáda Plzeňského kraje 2021, kde se soutěžní týmy žáků středních škol a gymnázií utkaly v řešení problematiky v oblasti techniky. Prezentace se uskutečnila dne 11. února 2021 on-line formou v rámci MS Teams.

Názvy soutěžních prací naší školy byly „Výukový simulátor závodní střelby“ a „Bagr“. První soutěžní práce byla oceněna věcným darem (tabletem). Druhá soutěžní práce byla oceněna poukázkou na 2.000,- Kč.

Technická olympiáda Plzeňského kraje je kolektivní soutěž, kde soutěžní tým musí tvořit nejméně 2 žáci a maximálně 4 žáci z jedné střední školy v řešení tematických okruhů. Západočeská univerzita poskytuje možnost konzultací s určenými odborníky k jednotlivým tématům. Stejně tak mohou jednotlivé týmy využít laboratorní prostory k potřebným měřením v rámci experimentů. Své výsledky soutěžní týmy prezentují před odbornou porotou. Témata jsou vypisována Západočeskou univerzitou v Plzni. Do soutěže je zapojena Fakulta aplikovaných věd, Fakulta strojní a Fakulta elektrotechnická ZČU. Soutěž Technická olympiáda Plzeňského kraje je vyhlašována Plzeňským krajem v rámci podpory technického vzdělávání mládeže.

Technická olympiáda PK 2020

Dne 6. 2. 2020 se naši žáci zúčastnili akce Technická olympiáda PK 2020. Na této akci se seznámili se soutěžními pracemi škol z PK, kde ocenili nápady a schopnosti realizace projektů svých vrstevníků nejen v oblasti strojírenství a informační technologie. Naše škola prezentovala 3 práce. Naši studenti prokázali své znalosti například v oblasti automatizace, strojírenská technologie, konstruování pomocí počítače a informační technologie. Obdrželi diplomy a ceny ZČU Plzeň.

Názvy prací byly a) Průmyslový robot aneb automatizace ve výuce, b) Driftovací tříkolka, c) Logistika v průmyslové praxi.

Všechny soutěžní práce se umístily. Práce Průmyslový robot aneb automatizace ve výuce byla vůbec nejlépe oceněná mezi ostatními průmyslovými školami a ve srovnání s gymnázii a vyšší odbornou školou se umístila mezi šesti nejlépe hodnocenými školami (tablet pro každého žáka). Dále se žáci dozvěděli více o jednotlivých oborech i možnostech dalšího vzdělávání, ale především se mohli na cokoli zeptat. Žáci budou prezentovat s tímto produktem jejich talent také u maturity formou MATURITNÍ PRÁCE.