Trvání pololetí

1. pololetí od 1. 9. 2022  do  31. 1. 2023
2. pololetí od 1. 2. 2023  do  30. 6. 2023

Termíny prázdnin

Podzimní prázdniny 26 a 27. 10. 2022
Vánoční prázdniny 23.12. 2022 až 2.1. 2023 (nástup do školy 3. 1. 2023)
Pololetní prázdniny 3. 2. 2023
Jarní prázdniny 13. 3. – 19. 3. 2023
Velikonoční prázdniny 6. 4. 2023
Hlavní prázdniny 1. 7. – 3. 9. 2023

Termíny třídních schůzek

24. 11. 2022 ve 14:30 hodin
27. 4. 2023 ve 14:30 hodin

Prezentace školy

Den otevřených dveří + Projektový den 25. 11. 2022 8:oo – 17:oo
Prezentace škol – Sportovní hala 1. 11. 2022
Informační dny 12/2022, 1/2023 každý pátek v měsíci