Trvání pololetí

1. pololetí od 1. 9. 2021  do  31. 1. 2022
2. pololetí od 1. 2. 2022  do  30. 6. 2022

Termíny prázdnin

Podzimní prázdniny 27 a 29. 10. 2021
Vánoční prázdniny 23.12. 2021 až 2.1. 2022 (nástup do školy 3. 1. 2022)
Pololetní prázdniny 4. 2. 2022
Jarní prázdniny 7. 3. – 13. 3. 2022
Velikonoční prázdniny 14. 4. 2022
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2022

Termíny třídních schůzek

11. 11. 2021 ve 14:30 hodin
28. 4. 2022 ve 14:30 hodin

Prezentace školy

Den otevřených dveří + Projektový den 19. 11. 2021 8:oo – 17:oo
Den stavitelství a architektury 20. 11. 2021 9:oo – 14:oo
Informační dny 12/2021, 1/2022 každý pátek v měsíci
Maturitní ples ITS4, MS4.