PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Podle Vyhlášky MŠMT ČR č. 177/ 2009 Sb.

 

Školní rok: 2020/2021
Obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství
Druh zkoušky: Ústní zkouška
Název zkoušky: Stavba a provoz strojů
Strojírenská technologie
Počet žáků: 18
Učebna: G

 

Časová dotace zkoušky:

Žák si vylosuje z 25 připravených otázek, délka přípravy 15 minut, délka zkoušení 15 minut.

Povolené pomůcky:

Strojnické tabulky, kalkulátor.

Kritéria hodnocení:

Samostatnost projevu, úplnost a správnost odpovědi, odborné vyjadřování, logická návaznost jednotlivých částí odpovědi, využití znalostí z praxe.

Způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušky:

Závěrečné ústní vyhodnocení.

Zkoušející, přísedící:

SPS – Ing. Jaroslav Benedikt, Bc. Jakub Karas
STT – Ing. Stanislav Jílek, Bc. Jakub Karas

Maturitní témata pro ústní zkoušku z předmětu Stavba a provoz strojů pro školní rok 2020/2021.

Obor vzdělání: 23–41–M/01 Strojírenství

 1. Šroubový spoj
 2. Kolíkový a čepový spoj
 3. Spojení hřídele s nábojem
 4. Nerozebíratelná spojení strojních součástí
 5. Potrubí a armatury
 6. Hřídele
 7. Ložiska
 8. Hřídelové spojky
 9. Brzdy
 10. Opásané převody se silovým a tvarovým stykem
 11. Kontaktní převody se silovým a tvarovým stykem
 12. Kinematické mechanismy
 13. Klikový mechanismus
 14. Tekutinové mechanismy
 15. Zařízení pro zvedání do malých a středních výšek
 16. Dopravní zařízení
 17. Jeřáby
 18. Stroje pro dopravu kapalin
 19. Stroje pro dopravu a stlačování plynů
 20. Spalovací motory
 21. Plynové a spalovací turbíny
 22. Vodní turbíny a elektrárny
 23. Parní turbíny a generátory
 24. Jaderné elektrárny a obnovitelné zdroje energie
 25. Technická úprava prostředí

Maturitní témata pro ústní zkoušku z předmětu Strojírenská technologie pro školní rok 2020/2021.

Obor vzdělání: 23–41–M/01 Strojírenství

 1. Mechanické vlastnosti materiálů a jejich zkoušení
 2. Zkoušky dynamických vlastností
 3. Technologické vlastnosti materiálů
 4. Zkoušky bez porušení soudržnosti materiálů
 5. Přehled materiálů požívaných ve strojírenství
 6. Plasty
 7. Prášková metalurgie
 8. Základy metalografie
 9. Tepelné zpracování
 10. Výroba odlitků
 11. Tváření kovů za tepla
 12. Tváření kovů za studena
 13. Svařování a pájení
 14. Polotovary
 15. Základy obrábění
 16. Soustružení
 17. Frézování
 18. Vrtání a vyvrtávání
 19. Hoblování, obrážení, protahování, protlačování
 20. Broušení
 21. Výroba ozubení
 22. Dokončovací operace obrábění
 23. Obráběcí stroje pro automatizovanou výrobu
 24. Speciální způsoby obrábění
 25. Lícování a měření