ČESKO – NĚMECKÁ ODBORNÁ TŘÍDA

Od 1.září 2008 se naše škola zapojila do Operačního programu Přeshraniční spolupráce- Cíl 3 Česká republika- Svobodný stát Bavorsko 2007- 2013 (INTEREG IV).

Cílem projektu s názvem „Česko-německá odborná třída pro obor mechanik strojů a zařízení“ je vytvoření česko-německé odborné třídy, ve které  se vzdělává osm českých a osm německých žáků. Teoretická výuka a praktická příprava probíhá ve Weidenu , Weiherhammeru a v Tachově.Délka projektu je plánována na dva roky, zahájen byl v srpnu 2008 a ukončen bude  v červenci 2010. Součástí vzdělávání je intenzivní jazyková příprava v německém a českém jazyce. Výstupem bude výuční list, akceptovaný v Německu i v České republice. Certifikovaný doklad garantuje Česko-německá obchodní a průmyslová komora. Realizací projektu se prohloubí vzájemná spolupráce v rámci česko-bavorského příhraničí včetně kulturních a společenských vztahů. Odstraní se přetrvávající bariéry ve vztahu Čechů a Němců. Rozpočet projektu na německé straně je 334 000 €, rozpočet české strany je 131 575 €.  Účast v projektu je odměněna kapesným pro každého účastníka. První rok činí 530 € ,  druhý rok 570 € měsíčně. Předpokladem je velmi dobrý prospěch, základní znalost německého jazyka a vytrvalý zájem o uvedené vzdělávání.