TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 1. kolo přijímacího řízení:

Přihlášky
do 1. 3. 2022

Vydání Zápisových lístků Základní školou – do 15. 3. 2022

Jednotná přijímací zkouška:

  1. termín – 12. 4. 2022
  2. termín – 13. 4. 2022
  1. náhradní termín – 10. 5. 2022
  2. náhradní termín – 11. 5. 2022

Zveřejnění výsledků 1. kola PŘ :  (www.sps-tachov.cz)

  • pro tříleté obory vzdělání s výučním listem – 22. 4. 2022
  • pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou – 29. 4. 2022

Poslední možnost odevzdání zápisového lístku:

  • pro tříleté obory vzdělání s výučním listem – 6. 5. 2022
  • pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou – 13. 5. 2022

Další podrobnosti k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/2023 budou zveřejněny do 31. 1. 2022.