8. června – JPZ pro čtyřleté obory, včetně nástavbového studia

15. června – CERMAT – předání výsledků JPZ pro čtyřleté obory a nástavby

16. června – zveřejnění výsledků JPZ (www.sps-tachov.cz)

23. června – poslední možnost odevzdání zápisového lístku do čtyřletých oborů a nástaveb;
                         platí i pro obory vzdělání s výučním listem