Na naší škole používají žáci metodu CLIL a Blended Learning. Spolupracujeme s firmou ONLINE JAZYKY. Na základě společného projektu je částka za spolupráci symbolická a v období mimořádné situace s covid-19 jsou výukové materiály zdarma.   Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka (často též označovaná anglickou zkratkou CLIL, tj. content and language integrated learning) je založená na výuce  předmětu prostřednictvím cizího jazyka. Blended learning (b-learning) je označení pro kombinovanou výuku, tedy pro kombinaci standardní výuky (prezenční, prezentační, face-to-face) s  metodou E-learning.