Škola uděluje žákům osvědčení

Dodatek k Osvědčení o získaném vzdělání v českém a anglickém jazyku EUROPASS – všichni úspěšní absolventi maturitní nebo závěrečné zkoušky
 
Osvědčení o konání zkoušky podle vyhl. č. 50/1978 Sb. –  absolventi oboru elektrikář-silnoproud
 
Svářečský průkaz            – žáci oboru strojní mechanik a obráběč kovů 
 
Osvědčení o obsluze VZV – žáci 3.ročníku SOU  a 4. ročníků SOŠ    
 
Další certifikáty podle aktuální nabídky školení ve školním roce.