Škola uděluje žákům osvědčení

  • Dodatek k Osvědčení o získaném vzdělání v českém a anglickém jazyku EUROPASS – všichni úspěšní absolventi maturitní nebo závěrečné zkoušky
  • Osvědčení o konání zkoušky podle vyhl. č. 50/1978 Sb. –  absolventi oboru elektrikář-silnoproud
  • Svářečský průkaz – žáci oboru strojní mechanik a obráběč kovů
  • Osvědčení o obsluze VZV – žáci 3. ročníku SOU
Další certifikáty podle aktuální nabídky školení ve školním roce.