Termín konání:                                      29. 1. – 1. 2. 2018

Spolupracující organizace:                AIESEC

O AIESEC

AIESEC je největší studenty řízená organizace na světě, která přispívá společnosti rozvojem mladých lidí a příležitostmi v mezinárodním prostředí. Vize organizace: „Mír a naplnění lidského potenciálu.“

Popis projektu

Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.

Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.

Průběh projektu na škole

Projekt probíhal od pondělí 29. ledna do čtvrtka 1. února 2018. Školu navštívilo celkem 8 zahraničních studentů vysokých škol ve věku od 18 do 26 let, z toho bylo 6 dívek a dva chlapci. Národnostní složení stážistů bylo velice pestré, jednalo se o příslušníky následujících států: Kolumbie, Tunis, Indonésie, Taiwan, Čína, Gruzie, Ukrajina a Rusko. Během vyučování vedli stážisté hodiny angličtiny, a to nejen u maturitních, ale také učebních oborů. V odpoledních hodinách byl každý den zajištěn program, díky kterému se mohli lépe seznámit s městem, jeho památkami a také blíže poznat žáky školy a navázat s nimi kontakt i mimo školní prostředí.

Celkem se stážisté ve čtyřech dnech zapojili do výuky 39 hodin angličtiny, ve kterých nejprve prezentovali své domovské země, tradice, zvyky, historii, kulturu či každodenní život. Poté měli pro žáky připraveny nejrůznější aktivity a hry na rozvoj jazykových a komunikačních schopností a odbourání ostychu z používání cizího jazyka. Velkou výhodou bylo, že žáci neměli jinou možnost, než komunikovat pouze v angličtině, přičemž všechny aktivity byly vedeny zábavnou formou.

Po skončení vyučování, jak již bylo řečeno, byl pro stážisty naplánován program tak, aby poznali nejen město, které přijeli navštívit, ale také se blíže seznámili se žáky školy v méně formálním prostředí. Pondělní odpoledne patřilo společnému bowlingu, kterého se kromě zahraničních hostů zúčastnilo také přibližně 20 žáků školy druhého, třetího a čtvrtého ročníku.

V úterý byla zajištěna prohlídka tachovského zámku s průvodcem, poté si stážisty převzali žáci školy a věnovali se jim po zbytek dne. Ve středu odpoledne navštívili stážisté jízdárnu, ze které byli nadšení. Po prohlídce opět strávili svůj volný čas s našimi žáky. Čtvrtek byl pro 6 stážistů posledním dnem, kdy po skončení vyučování odjeli na prodloužený víkend do některé z blízkých evropských metropolí (Vídeň, Budapešť, Praha). Dvě studentky však natolik podlehly kouzlu Tachova a vstřícnosti našich žáků, že zde zůstaly až do neděle. Všichni stážisté si nemohli vynachválit přístup žáků školy nejen k nim samotným, ale také k jejich výuce.

Přínos projektu

Přínosem projektu pro naše žáky bylo jistě v první řadě zbavení se ostychu používat cizí jazyk, dále seznámení se s cizími, mnohdy velmi odlišnými, kulturami. Dále jistě získali další motivaci ke zlepšení angličtiny, protože jim byla představena možnost vycestovat v budoucnu jako student vysoké školy do zahraničí na podobnou stáž. Zlepšila se jejich mezikulturní gramotnost, u některých jistě zmizely předsudky o jiných kulturách a v neposlední řadě se seznámili s novými lidmi a získali tak přátele v zahraničí, se kterými mohou být i nadále v kontaktu.

V Tachově dne 7. 2. 2018

Zpracovala Tereza Průchová