1.ročník

Škola žákům půjčuje učebnice  na všeobecně vzdělávají předměty:

 • Soukal J.: Čítanka pro tříleté učební obory [SPN]
 • Kvítková N.: Čeština pro učební obory [SPN]
 • Denglerová D. a kolektiv: Společenské vědy pro středné školy 1. Díl [Didaktis]
 • Tkadlečková C., Tlustý P.: Genau 1- Němčina pro SOŠ a učiliště (učebnice a pracovní sešit) [Klett]
 • Tkadlečková C.: Chill out 1 [Klett]
 • Kvasničková D.: Základy ekologie [SPN]
 • Barták J.: Matematika 1 [SPN]
 • Řešátko M.: Fyzika 1.díl [SPN]

Škola žákům půjčuje učebnice na odborné předměty:

 • Doseděl A.: Čítanka výkresů ve stavebnictví [SNTL]
 • Tibitanzl O.: Stavební materially 1 [Sobotáles]
 • Bukovčan P.: Stavební stroje [SNTL]
 • Tibitanzl O.: Stavební technologie 1 [SNTL]

2.ročník

Škola žákům půjčuje učebnice  na všeobecně vzdělávají předměty:

 • Soukal J.: Čítanka pro tříleté učební obory [SPN]
 • Hausenblas O.: Čeština pro učně [Fortuna]
 • Hausenblas O.: Čeština pro učně- Zásobník cvičení [Fortuna]
 • Dobešová L. a kolektiv: Společenské vědy pro středné školy 2. Díl [Didaktis]
 • Tkadlečková C., Tlustý P.: Genau 2- Němčina pro SOŠ a učiliště (učebnice a pracovní sešit) [Klett]
 • Tkadlečková C.: Chill out 1 [Klett]
 • Barták J.: Matematika 1 [SPN]
 • Barták J.: Matematika 2 [SPN]
 • Řešátko M.: Fyzika 2.díl [SPN]

Škola žákům půjčuje učebnice na odborné předměty:

 • Doseděl A.: Čítanka výkresů ve stavebnictví [SNTL]
 • Hamák L., Gregorová E., Tibitanzl O.: Stavební materially 2 [Sobotáles]
 • Tibitanzl O.,Kodl F.: Stavební technologie II

3.ročník

Škola žákům půjčuje učebnice  na všeobecně vzdělávají předměty:

 • Soukal J.: Čítanka pro tříleté učební obory [SPN]
 • Kvítková N.: Čeština pro učební obory [SPN]
 • Dudák Vl.: Občanská nauka pro SOU 3 [SPN]
 • Tkadlečková C., Tlustý P.: Genau 2- Němčina pro SOŠ a učiliště (učebnice a pracovní sešit) [Klett]
 • Tkadlečková C.: Chill out 1 [Klett]
 • Barták J.: Matematika 3 [SPN]
 • Dobešová L. a kolektiv: Společenské vědy pro středné školy 3. Díl [Didaktis]

Škola žákům půjčuje učebnice na odborné předměty:

 • Podlena V.: Přestavby budov [Parta]
 • Hamák L., Gregorová E., Tibitanzl O.: Stavební materiály 2 [Sobotáles]
 • Doseděl A.: Čítanka výkresů ve stavebnictví [SNTL]
 • Tibitanzl O.,Křelina J..: Stavební technologie III