Délka studia: 4 roky

Ukončení studia: maturitní zkouška

ŠVP: Aplikované informační technologie