Škola má k dispozici multimediální učebny, ve kterých je nejmodernější výuková technika. Žáci pracují s internetem. Pro názornější výuku se používají simulace CNC soustruhu a frézky.Výborně jsou vybaveny dílny praktického vyučování v Oldřichově a v areálu společnosti BHS, Stadtrodská ulice.

Jsou využívány nabídky výrobců a prodejců materiálů k prezentaci nejnovějších technických novinek. Samozřejmostí jsou odborné exkurze a návštěvy specializovaných výstav a veletrhů. Každoročně se zapojujeme do odborných soutěží dovedností.

Bohatá je nabídka sportovních aktivit, věnujeme se humanitárním akcím a ochraně životního prostředí. Ve škole je autoškola. Je zajištěno stravování a ubytování v domově mládeže.

Dílna pro 3D tisk

Počítačové učebny

Elektro dílna

Multimediální učebna pro simulace na CNC strojích

CNC dílna

Svářecí technika

Truhlárna

Tělocvična