Projekt – Modelování a  tisk SVĚRKY na 3D tiskárně PRŮŠA.

Svěrka bude navržena a modelovaná v CADovém programu Autodesk INVENTOR. Jednotlivé komponenty budou navrženy v části programu SKICA a MODEL. Kontrola mechanismu bude zajištěna v části programu SESTAVA. V části programu VÝKRES bude zhotovena výkresová dokumentace jak pro jednotlivé modely tak pro celou sestavu. Výkresová dokumentace je určena pro komunikaci mezi našimi žáky a učiteli. Po vzájemném vyjasnění technické stránky projektu bude provedeno zaškolení jak žáků, tak učitelů  ohledně ovládání 3D TISKÁRNY PRŮŠA. Bude vysvětlen princip, ovládání a účel. Technologie 3D tisku bude začleněna do technologického tématu RAPID PROTOTYPING a aditivní technologie. Bude vysvětlen pojem STL, G kódy, SD karta apod.. Žáci budou tisknout jednotlivé komponenty. Po vytištění se jednotlivé komponenty sestaví. Jako „výzkumné téma“ bude tisk závitů. Podaří se nám vytisknout závity z programu Autodesk INVENTOR? Nebudeme muset použít SOLID EDGE či CATII? Nebo je to úplně jedno? Žáci budou zkoušet a prověřovat. V případě neúspěchu s 3D tiskem budou závity vyrobeny pod odborným dohledem na zámečnické dílně. Bude stanoven technologický postup pro výrobu závitů do materiálu PLA. Práce budou dokumentovány fotografiemi a videi. Informace budou uloženy na webové stránky školy.