23-41-M/01 Strojírenství

 

1. Povinné předměty

Český jazyk a literatura – písemná práce
Český jazyk a literatura – ústní zkouška před zkušební komisí
Cizí jazyk ANJ/NEJ – písemná práce
Cizí jazyk ANJ/NEJ – ústní zkouška před zkušební komisí
Soubor odborných strojírenských předmětů – praktická zkouška / obhajoba maturitní práce
Stavba a provoz strojů – ústní zkouška před zkušební komisí
Strojírenská technologie – ústní zkouška před zkušební komisí

 

2. Nepovinné předměty

Mechanika – ústní zkouška před zkušební komisí
Matematika – písemná zkouška
Cizí jazyk – ústní zkouška před zkušební komisí

 

18-20-M/01 Informační technologie – Aplikované informační technologie

 

1. Povinné předměty

Český jazyk a literatura – písemná práce
Český jazyk a literatura – ústní zkouška před zkušební komisí
Cizí jazyk ANJ/NEJ – písemná práce
Cizí jazyk ANJ/NEJ – ústní zkouška před zkušební komisí
Soubor odborných předmětů IT – praktická zkouška / obhajoba maturitní práce
Aplikační software – ústní zkouška před zkušební komisí
Strojírenská technologie – ústní zkouška před zkušební komisí

 

2. Nepovinné předměty

Elektrotechnika – ústní zkouška před zkušební komisí
Matematika – písemná zkouška
Cizí jazyk – ústní zkouška před zkušební komisí