Délka studia: 3 + 1 rok

Ukončení studia ve 3. ročníku: závěrečná zkouška

Ukončení studia ve 4. ročníku: maturitní zkouška

Ve 3. ročníku se může žák přihlásit k závěrečné zkoušce oboru vzdělání …. V případě, že se žák rozhodne pokračovat ve studiu 4. ročníku, ukončuje čtyřleté studium maturitní zkouškou.