Informace o projektu

ROBOTIKA

Obsah – Základy programování robotické stavebnice LEGO NXT. Podpora ze strany ZČU – metodická a odborná konzultace, viz https//lego.zcu.cz/web/

Organizace – 2 hodiny týdně, středa 14.30 – 16.30.
Garant – Bc. Milan Klimeš, 374 616 359, milan.klimes@sps-tachov.cz

PROGRAMOVÁNÍ

Obsah – Programovací jazyk Java a jeho knihovny.
Organizace – 2 – 3 vyučovací hodiny týdně.

Popis – Cílem kroužku je prohloubení výuky algoritmizace a programování. Jedná se hlavně o práci s grafickým uživatelským prostředím, grafickými funkcemi a některé speciální matematické příklady, které budou algoritmicky zpracovávat a převádět do počítačového rogramu. Postupně budou řešit programy, které spolu komunikují v počítačové síti a zobrazují své výsledky na internetových stránkách. Žáci si také prohloubí znalosti z předmětů operační ystémy, počítačové sítě a multimédia. Budou připraveni k účasti na odborných olympiádách a soutěžích.
Podpora ze strany ZČU – účast učitele na krátkodobé stáži.
Garant – Bc. Zdeněk Vácha, 374 616 361, zdenek.vacha@sps-tachov.cz

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE A PROGRAMOVÁNÍ CNC STROJŮ

Obsah –

  • základy tvorby výrobní dokumentace v programu Solid Edge
  • základy programování – soustružení ( program Sinumeric)
  • základy programování – frézování ( program Heidenhain)
  • práce na školních simulátorech Emco Thurn 55 a Emco Mill 55

Organizace – jedenkrát týdně, 2 až 4  hodinové bloky. Důraz je kladen praktické
Garant – Ing. Bc. Josef Bláha, 374 616 361, josef.blaha@sps-tachov.cz