Pravidelně se na škole konají kroužky strojírenství pro žáky ZŠ. Jedná se o spolupráci žáků ZŠ se studenty SŠ a učiteli. Společně konstruují modely nejen ze stavebnic Merkur a Boffin, ale také získávají základní znalosti v CAD programech. Modelují základní konstrukční prvky, které poté tisknou na 3D tiskárně. Používají nejen klasickou tiskárnu Průša, ale i profesionální 3D tiskárnu STRATASYS.