PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Podle Vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb.

 

Školní rok: 2021/2022
Obor vzdělání: 23–45–L/01 Mechanik seřizovač
Druh zkoušky: Praktická zkouška
Název zkoušky: Tvorba programu frézování CNC stroje v systému Heidenhain
Počet žáků: 5
Učebna: Odborná učebna Oldřichov
Časová dotace zkoušky: 1 den
Povolené pomůcky: Strojnické tabulky, kalkulátor
Kritéria hodnocení: Žáci podle předloženého výkresu vytvoří CNC program pro frézování v systému Heidenhan, po vytvoření programu bude zkoušejícím zkontrolována grafická simulace daného programu.
Způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušky: Správnost a splnění úkolů zpracování, správná volba nástrojů v tabulce nástrojů v daném systému, provedená simulace daného programu bez kolizí nástrojů s obrobkem nebo strojem.
Zkoušející: Vlastimil Chalupa, Ing. Josef Bláha