Název operačního programu: Operační program pro Rozvoj lidských zdrojů
Číslo opatření: 3.3.1
Název opatření: Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízení a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání
Název projektu: Přizpůsobení vzdělávací nabídky potřebám trhu práce v regionu Tachovsko
Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 11. 2005
Doba trvání projektu: 24 měsíců
Předpokládané datum ukončení projektu: 30. 10. 2007

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je vytvořit a realizovat vzdělávací programy na úrovni středního školství, které rozšíří nabídku školy a zkvalitní vzdělávací příležitosti jak pro studenty SŠ a SOU, tak pro zaměstnance firem v regionu. Současně dojde ke zvýšení kvalifikace vyučujících pedagogů na škole. Prioritami projektu je příprava a realizace vzdělávacích modulů pro studenty a zájemce o celoživotní vzdělávání podle specifických požadavků zaměstnavatelů. Tím se docílí vyprofilování školy v oblasti strojírenských oborů tak, aby bylo možné reagovat na požadavky zaměstnavaelů a připravovat zájemce dle konkrétních požadavků trhu práce. Součástí modulů budou vytvořené učební texty a příručka pro základy programování NC strojů.

Projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.