Délka studia :           4 roky

Výstup             :           maturitní zkouška

Profil absolventa:

  • získá široký odborný profil propojený se všeobecným vzděláním, logické myšlení
  • umí aplikovat získané vědomosti a návyky, je samostatný a umí pracovat v týmu
  • je adaptabilní v příbuzných oborech
  • ovládá základy odborné terminologie v cizím jazyce (anglickém,německém)
  • umí zpracovávat technickou dokumentaci potřebnou pro výrobu
  • zná základy konstruování i s využitím Auto CAD systému, Autodesk Inventor, Solid Edge, základy programování CNC obráběcích strojů
  • umí obsluhovat a řídit základní proces obrábění na CNC strojích

Získané vědomosti si studenti prohlubují formou exkurzí, návštěv na odborných veletrzích (Brno), zpracováváním seminárních prací a průběžnou praxí.

Součástí studia je ve 2. a 3. ročníku 14 denní odborná praxe ve vybraných firmách.

Pro zdokonalení jazykových a odborných dovedností jsou zařazeny zahraniční pobyty –formou stáží a školení  v SRN. Na škole je rozšířená výuka jazyků, jako výběrový předmět se vyučuje řízení a kontrola jakosti, racionalizace   a prohlubuje se výuka programování CNC strojů..

Absolvent studijního oboru strojírenství je odborně i všeobecně vzdělaný člověk.

Po nástupní praxi je připraven pro výkon činností technologického, konstrukčního

a provozního charakteru v různých typech výrobních podniků.

Výhodou je široké uplatnění na Tachovsku.

Žáci mohou získat prospěchové stipendium a odměnu za úspěšné ukončení studia.

Požadujeme potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.

Určeno pro :

–         žáky s ukončeným základním vzděláním

Možnost dalšího uplatnění :

–         další studium na odborných vysokých školách

–         podnikání v oboru

–          rekvalifikace v příbuzných oborech