Součástí školního řádu jsou pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.