Matematika

 

Didaktický test

Termín: 3.5.-7.5.2021.
Zadání: Katalog požadavků je na webu: www.cermat.cz.
Délka zkoušky: 120. min.
Pomůcky: Rýsovací potřeby, matematické tabulky pro střední školy, kalkulačka bez možnosti grafického znázornění funkcí nebo výpočtu kořenů rovnic.
Kritéria hodnocení: Budou zveřejněna MŠMT do 31.3.2021.