1.ročník

Škola žákům půjčuje učebnice  na všeobecně vzdělávají předměty:

 • Soukal J.: Čítanka pro tříleté učební obory [SPN]
 • Kvítková N.: Čeština pro učební obory [SPN]
 • Brázda R. a kolektiv: Společenské vědy pro středné školy 4. Díl [Didaktis]
 • Tkadlečková C., Tlustý P.: Genau 1- Němčina pro SOŠ a učiliště (učebnice a pracovní sešit) [Klett]
 • Tkadlečková C.: Chill out 1 [Klett]
 • Kvasničková D.: Základy ekologie [SPN]
 • Barták J.: Matematika 1 [SPN]
 • Řešátko M.: Fyzika 1.díl [SPN]

Škola žákům půjčuje učebnice na odborné předměty:

 • Křupalová Z.: Technologie pro 1.ročník [Sobotáles]
 • Křupalová Z.: Materiály pro 1. a 2. ročník [Sobotáles]
 • Janíček F., Vozár J., Zbořil F.: Výrobní zařízení [informatorium]
 • Nutsch W.: Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhláře [Sobotáles]

2.ročník

Škola žákům půjčuje učebnice  na všeobecně vzdělávají předměty:

 • Soukal J.: Čítanka pro tříleté učební obory [SPN]
 • Hausenblas O.: Čeština pro učně [Fortuna]
 • Hausenblas O.: Čeština pro učně- Zásobník cvičení [Fortuna]
 • Denglerová D. a kolektiv: Společenské vědy pro středné školy 1. Díl [Didaktis]
 • Tkadlečková C., Tlustý P.: Genau 2- Němčina pro SOŠ a učiliště (učebnice a pracovní sešit) [Klett]
 • Tkadlečková C.: Chill out 1 [Klett]
 • Barták J.: Matematika 1 [SPN]
 • Barták J.: Matematika 2 [SPN]
 • Řešátko M.: Fyzika 2.díl [SPN]

Škola žákům půjčuje učebnice na odborné předměty:

 • Křupalová Z.: Technologie pro 2.ročník [Sobotáles]
 • Křupalová Z.: Materiály pro 1. a 2. ročník [Sobotáles]
 • Janíček F., Vozár J., Zbořil F.: Výrobní zařízení [informatorium]
 • Nutsch W.: Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhláře [Sobotáles]

3.ročník

Škola žákům půjčuje učebnice  na všeobecně vzdělávají předměty:

 • Soukal J.: Čítanka pro tříleté učební obory [SPN]
 • Kvítková N.: Čeština pro učební obory [SPN]
 • Dudák Vl.: Občanská nauka pro SOU 3 [SPN]
 • Tkadlečková C., Tlustý P.: Genau 2- Němčina pro SOŠ a učiliště (učebnice a pracovní sešit) [Klett]
 • Tkadlečková C.: Chill out 1 [Klett]
 • Barták J.: Matematika 3 [SPN]
 • Dobešová L. a kolektiv: Společenské vědy pro středné školy 3. Díl [Didaktis]

Škola žákům půjčuje učebnice na odborné předměty:

 • Křupalová Z.: Technologie pro 3.ročník [Sobotáles]
 • Nutsch W.: Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhláře [Sobotáles]