Délka studia :           3 roky

Výstup            :           závěrečná zkouška

Profil absolventa:

 • zvládá ruční i strojní obrábění kovů
 • umí navrhnout základní výrobní postup pro výrobu strojních součástí
 • dokáže zhotovovat a sestavovat strojní nebo ruční součásti strojů  a zařízení podle dokumentace
 • ovládá metody tavného svařování
 • provádí montáž, údržbu, servis a opravy strojů, strojních celků a zařízení
 • je schopen vykonávat specializované činnosti

Při výuce počítačů získává dovednost práce v grafickém prostředí Windows nebo ve speciálních aplikačních programech typu Solid Edge.

Vědomosti si žáci prohlubují formou exkurzí, návštěv na odborných veletrzích (Brno) a zejména vlastní prací u strojírenských firem: FORMY Tachov,  BHS CORRUGATED Tachov, KERMI Stříbro, KOVOPLAN Palná, DUKE Abrahám Tachov, GRAMMER CZ Tachov, Technické pružiny SCHERDEL Bor – Vysočany a další podle zájmu žáka.

Velkou výhodou je nabídka praxe a zaměstnání v místě bydliště – Tachov, Staré Sedliště, Planá, Chodová Planá, Stříbro.

Závěrečné zkoušky se realizují podle Jednotného zadání, které zpracoval Národní ústav odborného vzdělávání pro ČR.

Žáci mohou získat prospěchové stipendium a odměnu za úspěšné ukončení studia.

Ve 3. ročníku svářečský průkaz, osvědčení o absolvování kurzu svařování plastů a oprávnění k obsluze vysokozdvižných vozíků.

Požadujeme potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.

Určeno pro :

 • žáky s ukončenou povinnou školní docházkou

Možnost dalšího uplatnění :

 • nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou
 • podnikání v oboru
 • rekvalifikace v příbuzných oborech
 • přesup na obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou   23-41-M/01 Strojírenství