Délka studia :           4 roky

Výstup            :           maturitní zkouška

 • Vzdělávací  program připravuje odborné  pracovníky pro výkon povolání stavební technikTZB
 • V oblasti technických zařízení budov, tj. rozvodů vodovodu, vytápění, plynovodu, klimatizace a kanalizace. Uplatní se na  pracovních pozicích stavební technik, projektant, mistr ve stavební výrobě, v laboratořích a výzkumu, technik v přípravě staveb a při zajišťování údržby technických zařízení a ve státní správě.
 • Absolvent může po zapracování vykonávat řídící funkce na úrovni středních technicko-hospodářských pracovníků v oblasti TZB – to vše v objektech  bytových, občanských,  průmyslových a zemědělských.
 • Může se uplatnit  v projektové přípravě i realizaci provozních souborů.
 • Po splnění požadavků stanovených Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků mohou získat příslušný stupeň autorizace pro samostatné podnikání v oblasti technických zařízení budov.
 • Součástí maturitního vysvědčení je osvědčení EUROPASS – cizojazičný doklad o kvalifikaci.
 • Součástí studia je ve 2. a 3.ročníku 14 denní odborná praxe ve vybraných firmách.
 • Na škole je rozšířená výuka jazyků, jako výběrový předmět se vyučuje řízení a kontrola jakosti, racionalizace a výuka základů projektování v CAD  systému.
 • Absolvent studijního oboru je odborně i všeobecně vzdělaný člověk.
 • Pro tento obor je na Tachovsku široké uplatnění.
 • Požadujeme potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.

 Určeno pro :

 • Žáky s ukončeným základním vzděláním

 Možnost dalšího uplatnění :

 • Další studium na odborných vysokých školách
 • Podnikání v oboru
 • Rekvalifikace v příbuzných oborech