Střední průmyslová škola, Tachov, Světce1 zajišťuje vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Od 4. 1. 2021 bude probíhat ve všech ročnících distanční výuka.
Povoleny jsou individuální konzultace 1 žák / 1 učitel.
Žákům nebude poskytováno stravování ani ubytování.
Sledujte informační systém školy a webové stránky.