Střední průmyslová škola, Tachov, Světce1 zajišťuje vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky nižších ročníků za účelem realizace praktického vyučování a konání konzultací žáků za účelem upevnění látky z distančního studia a získání podkladů pro hodnocení žáka.

Zahájení praktického vyučování pro nižší ročníky na odborném výcviku začíná 1. 6. 2020

Zahájení konzultací pro žáky střední školy začíná 9. 6. 2020

Rozpis zahájení praktického vyučování a zahájení konzultací obdrží žák prostřednictvím Edookitu.

Při cestě do školy/odborný výcvik má žák zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky (rouškou). Dodržuje odstup dva metry od ostatních. Před školou dodržuje žák odstup dva metry a má zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky, pokud se v okolí žáka nachází alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry.

Nesmí dojít k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům (ne doprovázejícím osobám).

Při prvním nástupu do výuky se žák prokáže Čestným prohlášením o neexistenci virového infekčního onemocnění. Tiskopis Čestného prohlášení byl zaslán žákovi, zákonnému zástupci Edookitem
a je zároveň přístupný na webových stránkách školy.

Při nástupu do školy a v průběhu konzultací budou dodržována všechna hygienická opatření předepsaná ministerstvem školství. Žáci musí mít dvě ochranné roušky a sáček na uložení roušky. Dále z důvodů hygienických opatření musí mít každý žák vlastní pomůcky pro výuky.

Po nástupu do výuky budou žáci proškoleni o organizaci výuky a všech souvisejících hygienických opatřeních.

Škola vede evidenci o docházce žáků. Docházka žáků končí dnem 30. 6. 2020, kdy si žáci převezmou vysvědčení a ukončí školní rok.

Upozorňujeme, že:

  1. Nebude poskytováno ubytování na domově mládeže.
  2. Nebude poskytováno stravování a nebudou v provozu automaty (jídlo a nápoje s sebou).
  3. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
  4. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování,po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

V Tachově, Světcích 29. května 2020
Mgr. Jana Hrčková, ředitelka školy