PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Podle Vyhlášky MŠMT ČR č. 177/ 2009 Sb.

 

Školní rok: 2021/2022
Obor vzdělání: 23–45-L/01 Mechanik seřizovač
Druh zkoušky: Ústní zkouška
Název zkoušky: 1. Strojnictví
2. Technologie
Počet žáků: 5
Učebna:

 

Časová dotace zkoušky:

Žák si vylosuje z 25 připravených otázek, délka přípravy 15 minut, délka zkoušení 15 minut.

Povolené pomůcky:

Strojnické tabulky, kalkulátor.

Kritéria hodnocení:

Samostatnost projevu, úplnost a správnost odpovědi, odborné vyjadřování, logická návaznost jednotlivých částí odpovědi, využití znalostí z praxe.

Způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušky:

Závěrečné ústní vyhodnocení.

Zkoušející, přísedící:

STR – Ing. Josef Bláha, Ing. Stanislav Jílek
TEC – Ing. Josef Bláha, Ing. Stanislav Jílek

Maturitní témata pro ústní zkoušku z předmětu Strojnictví.

Obor vzdělání: 23–45–L/01 Mechanik seřizovač

Strojnictví

 1. Rozebíratelné spoje
 2. Nerozebíratelné spoje
 3. Potrubí
 4. Armatury
 5. Hřídele
 6. Ložiska
 7. Spojky
 8. Těsnění spojů
 9. Rozdělení převodů
 10. Řemenové převody
 11. Řetězové převody
 12. Ozubené převody
 13. Šroubový mechanismus
 14. Klikový mechanismus
 15. Kulisový mechanismus
 16. Vačkový mechanismus
 17. Hydraulické mechanismy
 18. Zdvihací a dopravní stroje
 19. Čerpadla
 20. Spalovací motory
 21. Řídící a regulační jednotky
 22. Elektromotory
 23. Kompresory
 24. Spojovací součásti
 25. Systémy CAD/CAM

Maturitní témata pro ústní zkoušku z předmětu Technologie.

Obor vzdělání: 23–45–L/01 Mechanik seřizovač

Technologie

 1. Měření
 2. Měřidla používaná ve strojírenství, druhy, přesnost měřidel, hlavní části měřidel
 3. Vrtání a vyvrtávání, hlavní pohyby, používaná nástroje, stroje
 4. Druhy závitů používaných ve strojírenství
 5. Tolerování rozměrů
 6. Uložení, druhy uložení
 7. Teorie třískového obrábění, hlavní a vedlejší pohyby
 8. Vznik třísky, druhy třísek
 9. Geometrie řezného nástroje, nástrojové úhly
 10. Technické kovové materiály
 11. Litiny
 12. Základní práce na konvenčních soustruzích
 13. Soustružení kuželových ploch
 14. Výroba závitů na soustruhu
 15. Řídící systémy CNC obráběcích strojů
 16. Nástroje pro CNC obráběcí stroje
 17. Frézování
 18. Frézování drážek
 19. Mechanické vlastnosti kovů
 20. Broušení
 21. Upínání obrobků na soustruhu a frézce
 22. Dokončovací operace obrábění
 23. Struktura CNC programu
 24. Technická dokumentace
 25. Řezné podmínky při obrábění