Nabídka práce na Tachovsku – www.KnamDoPrace.cz

V roce 2004 vzniklo při Střední průmyslové škole, Tachov, Světce1 TEO – sdružení pro rozvoj technického odborného vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v regionu Tachov.

V současné době sdružuje 16 významných zaměstnavatelů z Tachovska,Stříbrska a Borska: Formy Tachov, s.r.o., BHS Corrugated, Fertigungs, Montage, s.r.o.,Tachov, Kermi s.r.o., Stříbro, Rotarex Praha, spol.s.r.o., Tachov, Grammer CZ, s.r.o., závod Tachov, INOTECH ČR, spol.s r.o., Oldřichov 73, Tachov, Technické pružiny Scherdel s.r.o., Vysočany, FLEA s.r.o., Ketnet s.r.o., Tachov, Panasonic Industrial Devices Czech s r.o., Planá, RSF Elektronik spol. s r.o., Stříbro, NOVASPORT spol. s r.o., Vítkov 107, Tachov, a KDK Automotive Czech s r.o., Vítkov 108, Tachov, Pressol Tschechien s.r.o, Tachov, Vítkov 122, Polytec Compozites Bohemia s.r.o. Chodová Planá a Grammer Service Center s.r.o., Planá.

Firmy se školou dlouhodobě spolupracují v poskytování odborné praxe a odborného výcviku pro žáky školy. Pořádají tématické odborné stáže pro žáky i vyučující školy ve svých  českých i zahraničních provozech. Odborníci z praxe se podílejí na vytvoření profilu žáka školy a zaměření oborů. Jsou členy zkušebních komisí při závěrečných zkouškách. 

Společně vytvořené vzdělávací moduly racionalizace, programování a obsluha CNC strojů a kontrola a řízení kvality profilují školní vzdělávací program školy. Další spolupráce probíhá v projektech, ve kterých jsou vytvářeny vzdělávací programy pro další vzdělávání zaměstnanců. Škola tak získala statut Místního centra celoživotního učení. Aktuálně firmy podporují motivaci pro volbu technického povolání i u žáků základních škol v místě působení firem. Žáci SPŠ mohou získat stipendium TEO – od roku 2010 bylo vyplaceno téměř 300 tisíc korun za výborný prospěch v průběhu studia a vyznamenání při ukončování studia. Je podporována výuka jazyků a matematiky a technické vybavení školy. Od roku 2016 probíhá společná výuka programu CATIA 5 – Grammer Academy a Formy – řemeslná akademie. Významnou pomocí je také využívání zkušeností firem při výstavbě nových vzdělávacích kapacit a jejich vybavení špičkovou technikou a technologiemi. V období 2012-2015 byly společně realizovány inovativní projekty v hodnotě cca 41 milionů korun.

Stabilní pozice členských firem na regionálním trhu práce výrazně pomáhá při získávání žáků do technicky náročných oborů, které SPŠ vyučuje. Možnost pracovat ve firmě již v průběhu studia výrazně zvyšuje šanci na získání stálého pracovního místa. Firma zase získá přehled o schopnostech potencionálního kvalifikovaného pracovníka. Zaměstnavatelé oceňují zájem a aktivitu žáků, podporují jejich talent.


TEO je ojedinělým sdružením nejvýznamnějších zaměstnavatelů, kteří se aktivně starají o svůj personální rozvoj již  na úrovni základního a středního školství.