Žáci používají nejen v odborných předmětech výukový program WOLFRAM MATHEMATICA. Řeší výpočtovou část konstrukčních cvičení, výpočty v předmětu strojírenská technologie, geometrické funkce, grafy a další. Účastní se různých seminářů. Prezentovali program také na semináři MATEMATICKÁ GRAMOTNOST VE VÝUCE v budově Krajského úřadu PK.