Rozvojové projekty Evropské unie

K dalšímu zkvalitňování a profilaci vzdělávací nabídky a tím i své činnosti, škola využívá podpory evropských fondů. Jsou připraveny nové učební texty. Názorné výukové postupy žáky naučí řešit problémy, pracovat v týmu a další potřebné dovednosti, které přispějí k jejich uplatnění. V projektu přeshraniční spolupráce studují žáci ve společné česko-německé třídě. Získají německý výuční list, výbornou jazykovou průpravu a zkušenost se studiem v zahraniční škole.