1.ročník

Žáci si kupují:

 • Evans V., Dooley J.: Upstream Beginner A1+ [Express Publishing] (Student’s book + workbook) – zajištuje škola
 • Hluchý M., Modráček O., Paňák R.: Strojírenská technologie 1/1, 1/2 [Scientia] – zajišťuje škola
 • Mičkal K.: Technická mechanika 1 (pro 1. a 2.ročník) [Informatorium]
 • Mičkal K.: Sbírka úloh z technické mechaniky [Informatorium]
 • Kolektiv autorů: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy (pro 1. až 4.ročník) [Prometheus]
 • Leinveber J., Vávra P.: Strojnické tabulky (pro 1. až 4.ročník) [Albra]
 • Švercl J.: Technické kreslení a deskriptivní geometrie- pro školu a praxi (pro 1. a 2.ročník) [Scientia]

Škola žákům půjčuje:

 • Černej P.: Dějepis pro SOŠ [SPN]
 • Braniš M.: Základy ekologie a ochrany životního prostředí [Informatorium]
 • Navrátil P.: S počítačem nejen k maturitě [Computer Media]
 • Čechová M., Kraus J., Styblík Vl., Svobodová I.: Český jazyk pro 1.ročník středních škol [SPN]
 • Jiřičková E. a kolektiv: Nová literatura pro střední školy s ukázkami literárních děl 1
 • Calda E.: Matematika 1. část (pro střední odbroné školy a studijní obory středních odborných učilišť) [Prometheus]
 • Odvárko O.: Matematika 2. část (pro střední odbroné školy a studijní obory středních odborných učilišť) [SPN]
 • Lepil O., Bednařík M., Hýblová R.: Fyzika 1 (pro střední školy)  [Prometheus]
 • Blažek, Fabini: Chemie (pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření) [SPN]

Škola doporučuje žákům koupit učebnici:

 • Dillinger J. a kolektiv: Moderní strojírenství pro školu i praxi [Sobotáles]

2.ročník

Žáci si kupují:

 • Evans V., Dooley J.: Upstream Elementary A2 [Express Publishing] (Student’s book + workbook) – zajištuje škola
 • Funk H. a Kuhn Ch.: Studio 21 – A1 [Fraus] – zajištuje škola
 • Hluchý M., Modráček O., Paňák R.: Strojírenská technologie 2/1, 2/2 [Scientia] – zajišťuje škola
 • Mičkal K.: Technická mechanika 1 (pro 1. a 2.ročník) [Informatorium]
 • Mičkal K.: Sbírka úloh z technické mechaniky [Informatorium]
 • Kolektiv autorů: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy (pro 1. až 4.ročník) [Prometheus]
 • Leinveber J., Vávra P.: Strojnické tabulky (pro 1. až 4.ročník) [Albra]
 • Švercl J.: Technické kreslení a deskriptivní geometrie- pro školu a praxi (pro 1. a 2.ročník) [Scientia]
 • Dufek P. a kolektiv: Společenské vědy pro středné školy 2. Díl (pracovní sešit) [Didaktis] – zajištuje škola
 • Zelený J.: Stavba strojů, strojní součásti (učebnice pro střední průmyslové školy) [Computer Press]

Škola žákům půjčuje:

 • Čechová M., Kraus J., Styblík Vl., Svobodová I.: Český jazyk pro 2.ročník středních škol [SPN]
 • Jiřičková E. a kolektiv: Nová literatura pro střední školy s ukázkami literárních děl 2
 • Odvárko O.: Matematika 3. část (pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť) [Prometheus]
 • Lepil O., Bednařík M., Hýblová R.: Fyzika 2 (pro střední školy [Prometheus]
 • Dufek P. a kolektiv: Společenské vědy pro středné školy 2. Díl [Didaktis]

3.ročník

Žáci si kupují:

 • Evans V., Dooley J.: Upstream Pre-Intermediate B1 [Express Publishing] (Student’s book + workbook) – zajištuje škola
 • Funk H. a Kuhn Ch.: Studio 21 – A2 [Fraus] – zajištuje škola
 • Řasa J.: Strojírenská technologie 3 [Scientia] – zajišťuje škola
 • Mičkal K.: Technická mechanika 2 (pro 3. a 4.ročník) [Informatorium]
 • Mičkal K.: Sbírka úloh z technické mechaniky [Informatorium]
 • Kolektiv autorů: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy (pro 1. až 4.ročník) [Prometheus]
 • Leinveber J., Vávra P.: Strojnické tabulky (pro 1. až 4.ročník) [Albra]
 • Zlámal J., Mendl Z.: Ekonomie nejen k maturitě 1 [Computer Media]
 • Kolektiv autorů: Automatizace a automatizační technika 1: Systémové pojetí automatizace [Computer Press]
 • Dobešová L. a kolektiv: Společenské vědy pro středné školy 3. Díl (pracovní sešit) [Didaktis] – zajišťuje škola
 • Blahovec A.: Elektrotechnika 1 [informatorium]

Škola žákům půjčuje:

 • Čechová M., Kraus J., Styblík Vl., Svobodová I.: Český jazyk pro 3.ročník středních škol [SPN]
 • Jiřičková E. a kolektiv: Nová literatura pro střední školy s ukázkami literárních děl 3
 • Odvárko O.: Matematika 3. část (pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť) [Prometheus]
 • Kolouchová J.: Matematika 5. část (pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť) [Prometheus]
 • Lepil O., Bednařík M., Hýblová R.: Fyzika 2 (pro střední školy [Prometheus]
 • Dobešová L. a kolektiv: Společenské vědy pro středné školy 3. Díl [Didaktis]

4.ročník

Žáci si kupují:

 • Řasa J.: Strojírenská technologie 4 [Scientia] – zajišťuje škola
 • Mičkal K.: Technická mechanika 2 (pro 3. a 4.ročník) [Informatorium]
 • Mičkal K.: Sbírka úloh z technické mechaniky [Informatorium]
 • Kolektiv autorů: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy (pro 1. až 4.ročník) [Prometheus]
 • Leinveber J., Vávra P.: Strojnické tabulky (pro 1. až 4.ročník) [Albra]
 • Zlámal J., Mendl Z.: Ekonomie nejen k maturitě 2 [Computer Media]
 • Kolektiv autorů: Automatizace a automatizační technika 1: Systémové pojetí automatizace [Computer Press]
 • Blahovec A.: Elektrotechnika 1 [informatorium]
 • Brázda R. a kolektiv: Společenské vědy pro středné školy 4. Díl (pracovní sešit) [Didaktis] – zajišťuje škola

Škola žákům půjčuje:

 • Čechová M., Kraus J., Styblík Vl., Svobodová I.: Český jazyk pro 4.ročník středních škol [SPN]
 • Jiřičková E. a kolektiv: Nová literatura pro střední školy s ukázkami literárních děl 4
 • Petránek O.: Matematika 4. část (pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť) [Prometheus]
 • Brázda R. a kolektiv: Společenské vědy pro středné školy 4. Díl [Didaktis]