PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Podle Vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb.

 

Školní rok:
Obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství
Druh zkoušky: Praktická zkouška
Název zkoušky: Soubor odborných strojírenských předmětů
Počet žáků:
Učebna: 206, F
Časová dotace zkoušky: 2 dny (každý den 7 hodin – 420 minut)
Povolené pomůcky: Sešit s vlastními poznámkami, strojnické tabulky, kalkulátor
Kritéria hodnocení: Správnost a úplnost výpočtů (postup, vzorce, jednotky), správné zpracování výkresové dokumentace příslušného zadání
Způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušky: Samostatné hodnocení výpočtové části a výkresové dokumentace, výsledná známka bude vypočtena podle dosažených bodů
Zkoušející: Ing. Stanislav Jílek, Ing. Josef Bláha

 

Zadání maturitní zkoušky

Podle vyhlášky MŠMT č. 177/2009 ve znění č. 405/2020 Sb. §15

 

Školní rok: 2022/2023
Téma:
Obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství
Termín odevzdání:
Délka obhajoby: 15 minut
Způsob zpracování: pomocí MS WORD nebo MathCAD, obhajovat v MS Power Point
Rozsah: Min. 10 stran
Kritéria hodnocení : Věcná správnost, umět vysvětlit daný problém, obhájit jeho řešení, reakce na kladené otázky při diskuzi
Počet vyhotovení: Každý žák udělá jedno vyhotovení maturitní práce
Povolené pomůcky:
Témata zpracovaná jednotlivými žáky:
Způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušky: Podle rozhodnutí komise
Zkoušející: Ing. Josef Bláha, Ing. Stanislav Jílek, Ing. Jakub Karas, Ing. Zdeněk Němeček