PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Podle Vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb.

 

Školní rok: 2020/2021
Obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství
Druh zkoušky: Praktická zkouška
Název zkoušky: Soubor odborných strojírenských předmětů
Počet žáků: 15
Učebna: 206, F
Časová dotace zkoušky: 2 dny (každý den 7 hodin – 420 minut)
Povolené pomůcky: Sešit s vlastními poznámkami, strojnické tabulky, kalkulátor
Kritéria hodnocení: Správnost a úplnost výpočtů (postup, vzorce, jednotky), správné zpracování výkresové dokumentace příslušného zadání
Způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušky: Samostatné hodnocení výpočtové části a výkresové dokumentace, výsledná známka bude vypočtena podle dosažených bodů
Zkoušející: Ing. Jaroslav Benedikt, Ing. Stanislav Jílek

 

Zadání maturitní zkoušky

Podle vyhlášky MŠMT č. 177/2009 ve znění č. 405/2020 Sb. §15

 

Školní rok: 2020/2021
Téma: Průmyslový robot aneb mechanismus pro zábavu a interakci
Obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství
Termín odevzdání: 7. května 2021
Délka obhajoby: 27 minut
Způsob zpracování: Výpočtová část na papír a obhajoba v PowerPointu
Rozsah: Min. 20 stran
Kritéria hodnocení : Věcná správnost, umět vysvětlit daný problém, obhájit jeho řešení, reakce na kladené otázky při diskuzi
Počet vyhotovení: Každý žák udělá jedno vyhotovení maturitní práce
Povolené pomůcky: Strojnické tabulky, kalkulátor
Témata zpracovaná jednotlivými žáky: Lukáš Vávra
  • Pohybový šroub a jeho výpočet
  • Ozubené převody (ozubený hřeben kontra pastorek)
Petra Krebsová
  • Aditivní technologie
  • Návrh materiálu
  • Technologický postup
Jakub Vrba
  • Pneumatický obvod
  • Specifikace použití injekčních stříkaček
Způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušky: Samostatné hodnocení výpočtové části a výkresové dokumentace, výsledná známka bude vypočtena podle dosažených bodů
Zkoušející: Ing. Jaroslav Benedikt, Ing. Stanislav Jílek