Ubytování pro žáky:

Cena: 700,-Kč / měsíc  (podle počtu dnů v měsíci)  + vratná záloha za případné škody na zařízení  DM ve výši 400,- Kč + úhrada stravy ve školní jídelně (pro ubytované žáky je zajištěna celodenní strava ).

Měsíční záloha za snídaně, obědy a večeře ve školní jídelně ve výši 1 800,- Kč musí být uhrazena nejdéle do 22. dne předcházejícího kalendářního měsíce.

! Rozhodnutím Rady Plzeňského kraje je od 1. září 2014 poskytován příspěvek 500 Kč na úhradu ubytování pro žáky prvních ročníků oborů: Obráběč kovů, Strojní mechanik, Elektrikář – silnoproud a Zedník. Příspěvek SPŠ, Tachov, Světce 1 je 500,- Kč pro obor truhlář.

Pro nárok ve 2. pololetí jsou stanoveny podmínky, které vyplývají z hodnocení 1. pololetí: Prospěch – prospěl, Docházka – nesmí mít neomluvené hodiny.