Informace k přijímacímu řízení a kritéria přijetí pro tříleté a čtyřleté obory.

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro tříleté obory vzdělání s výučním listem pro školní rok 2022/2023.

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2022/2023.

Informace o přijímání žáků ke vzdělávání 2022.

Příprava na přijímačky 2022.

Zápisový lístek.