Od 26. dubna 2021 je v plném rozsahu umožněna výuka odborného výcviku a učební praxe.
Teoretické vyučování pokračuje v individuálních a skupinových konzultacích.
Ubytování a stravování je zajištěno.
Dále trvá povinnost testování žáků i zaměstnanců.