Dne 23. 3. 2022 byly odeslány pozvánky k přijímacímu řízení na uvedené e-mailové adresy uchazečů
a zákonných zástupců.
Při neobdržení pozvánky, oznamte tuto skutečnost nejpozději do 7. dubna 2022
na tel. čísle 374 616 351.