Výsledky I. kola přijímacího řízení tříletých oborů vzdělání s výučním listem – přijatí a nepřijatí uchazeči.