Bližší informace k výsledkům II. kola přijímacího řízení najdete zde.