Český jazyk a literatura – didaktický test

Cizí jazyk ANJ/NEJ – didaktický test

Matematika – didaktický test

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů výše uvedených.

Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám uvedených výše.